Intentieovereenkomst woningbouw Kersenweide getekend

26-05-2021
1084 keer bekeken

Vandaag, 26 mei 2021, is er een nieuwe mijlpaal bereikt in de plannen voor woningbouwontwikkeling in de gemeente Bunnik. Met zeven ontwikkelende marktpartijen is een intentieovereenkomst gesloten in de weg naar concrete plannen voor 1200 woningen ten westen van Odijk.

Geheel coronaproof werd er door partijen afzonderlijk getekend in de raadzaal van het gemeentehuis in Odijk. Wethouder Ali Dekker tekende namens de gemeente.

Wat is er getekend

De plannen voor project Kersenweide krijgen steeds concretere vormen. Parallel aan het opstellen van het inmiddels vastgestelde Integraal Programma van Eisen werden gesprekken gevoerd met grondeigenaren in het plangebied. Dit zijn grotendeels ontwikkelende marktpartijen. Zij zijn bereid met de gemeente Bunnik samen te werken aan de woningbouwopgave. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst conformeren zij zich aan het bijbehorende Plan van Aanpak en het Integraal Programma van Eisen Odijk-West. Deze zijn door de gemeenteraad vastgesteld en vormen de basis voor de verdere planontwikkeling.

Woningbouw voor jong en oud

De zeven ontwikkelaars zetten hiermee ook een stap in het planproces en de opgave voor de gebiedsontwikkeling. De overeenkomst is gesloten met: Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling, Explorius Vastgoedontwikkeling, Heilijgers, Jansen Bouwontwikkeling, Bunnik Projecten & Bouw, BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, en Van Wijk. Door de ondertekening van de intentieovereenkomst komt de woningbouw weer een stapje dichterbij. De woningbouwplannen zijn onderdeel van de in 2017 vastgestelde Uitvoeringsstrategie van Bunnik. Hierin vormt de uitbreiding een impuls voor de dorpen en borgt woningbouw de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Inmiddels is door het enorme tekort aan betaalbare woningen het plan nog urgenter geworden. Wethouder Ali Dekker voelt deze urgentie: “Dit is een belangrijke stap op weg naar meer betaalbare woningen in Bunnik. We krijgen in project Kersenweide veel woonruimte voor jong en oud in een groene omgeving.”

Hoe verder

De komende periode wordt het Integraal Programma van Eisen concreter uitgewerkt naar een integrale gebiedsvisie. Verder zal deze zomer op diverse plaatsen archeologisch onderzoek plaatsvinden. Er moeten dus nog veel stappen worden gezet voordat er bouwwerkzaamheden zijn. Naar verwachting worden de eerste woningen in 2024 gebouwd.

Klik hier voor meer informatie en het Integraal Programma van Eisen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen