Volgende stap naar woningbouw in Odijk

20-04-2021
625 keer bekeken

Bunnik is weer een stap dichterbij woningontwikkeling ten westen van Odijk. De gemeenteraad stemde op donderdag 15 april in met het Integraal Programma van Eisen voor de nieuwe woonwijk Kersenweide.

De raad vulde het programma op een aantal onderdelen aan, waarbij het verhogen van het aantal naar 1200 woningen, het meeste in het oog springt. Dat betekent dat de woningvoorraad in Odijk toe zal nemen met ongeveer de helft van het huidige aantal woningen.

Proces naar de randvoorwaarden

De contouren zijn het resultaat van een proces van ruim een half jaar. Daarin sprak de raad met verschillende inhoudsdeskundigen en werden de randvoorwaarden gepresenteerd aan de samenleving. Het 100 pagina’s dikke eisenprogramma geeft de uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze woningontwikkeling weer. De volgende stap is het maken van een integrale gebiedsvisie. Ondertussen vindt archeologisch onderzoek plaats in het plangebied en zijn de gesprekken met grondeigenaren in volle gang.

Extra woningen

De raad besloot om naast de geplande 1000 woningen, waarvan 30% sociale huur, 40% huur en koop voor het middensegment en 30% dure koopwoningen, nog eens 200 woningen extra toe te voegen. Van die extra 200 huizen wordt de helft koopwoningen in het middensegment en de andere helft duurdere koopwoningenOp deze manier kunnen de aanvullende wensen worden gerealiseerd. De wijk moet ook woonruimte bieden aan ouderen, onder andere door specifieke woonvormen als ‘knarrenhofjes’.

Overige eisen

Wat betreft vervoer krijgen de fiets en het openbaar vervoer een hoofdrol. Een goede fietsverbinding naar het station en een lagere parkeernorm dragen daar aan bij. Behoud van natuur is van groot belang. Het Raaphofse bosje krijgt een buffer om te waarborgen dat de natuur niet wordt verstoord.  

Urgentie

Bunnik voelt de urgentie om te gaan bouwen. ‘Er is een enorm tekort aan woningen,’ zegt wethouder Ali Dekker. ‘Wij dragen daar nu ons steentje aan bij. De Kersenweide wordt een gevarieerde wijk met een dorps karakter. Ook mensen met een bescheiden inkomen vinden daar een fijne plek om te wonen. Daarbij is ons doel om te zorgen dat deze woningen betaalbaar blijven.’ Met deze nieuwbouwontwikkeling verzekert de gemeente Bunnik zich van instandhouding van voorzieningen, een actief verenigingsleven en sociale cohesie, zoals besloten in de uitvoeringsstrategie uit 2017.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen