Gebiedsvisie Kersenweide unaniem vastgesteld

15-03-2022
2041 keer bekeken

Tijdens de raadvergadering van donderdag 10 maart heeft de gemeenteraad van Bunnik de ‘Gebiedsvisie Kersenweide’ unaniem vastgesteld. Deze fantastische mijlpaal luidt een nieuwe fase van het project in.

Het projectteam gaat zich nu volledig toeleggen op het opstellen van een Masterplan voor de locatie Kersenweide.

Masterplan

2022 staat in het teken van het vertalen van de gebiedsvisie in een Masterplan. Het Masterplan is een samenhangend pakket van kwaliteits- en juridische instrumenten, overeenkomsten en documenten die het raamwerk bieden voor een kwalitatieve en flexibele uitvoering van het project Kersenweide. De volgende onderdelen worden integraal uitgewerkt in het Masterplan:

  1. het stedenbouwkundig plan (en het bijbehorende programma); 
  2. het kwaliteitsinstrumentarium (kwaliteitsbeschrijving van plan (productkwaliteit) en kwaliteitsbewaking van planproces (proceskwaliteit); 
  3. het Milieu-effectrapport MER (de formulering en onderbouwing van milieu- en duurzaamheidsambities binnen het plan); alsmede indien nodig een Cultuur-historisch effectrapport (CHER); 
  4. het (voorontwerp) omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan; het juridisch bindende planonderdeel); 
  5. het financieel raamwerk (de grondexploitatie, inclusief een fasering, waarin de financieel economische uitvoerbaarheid wordt aangegeven); 
  6. Samenwerkingsovereenkomst(en)/contracten en/of anterieure overeenkomsten (bindende afspraken met betrokken partijen).

Toezeggingen wethouder

Tijdens de behandeling van de gebiedsvisie heeft wethouder Ali Dekker een tweetal toezeggingen gedaan:

  1. Het masterplan dient rekening te houden met een groene bufferzone tussen het Burgje en Kersenweide.
  2. Er worden extra besluitvormende tussenfases ingebouwd tijdens de ontwikkeling van het Masterplan, om de raad nauw te betrekken bij de verschillende onderdelen van het masterplan.

Wil je meer weten over de onderdelen van het Masterplan bekijk dan het Plan van Aanpak. En wil je de Gebiedsvisie inzien klik dan op de link.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen