Ontwerpbestemmingsplan Kersenweide ter inzage t/m 1 februari 2024

17-01-2024
1661 keer bekeken

De inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan is verlopen. U kunt geen zienswijzen meer indienen

Tijdens een goed bezocht inloopspreekuur op 29 januari jl. kon men vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan. 

Inzien documenten

U kunt deze documenten als volgt raadplegen:

  • Via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0312.Kersenweide-ON01 of

  • Via de bronbestanden

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0312.Kersenweide-ON01 of

  • Op papier bij de centrale balie in het gemeentehuis (Singelpark 1 Odijk)

Zienswijze indienen

Van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 kon iedereen een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen.

Achtergrond plan

In 2020 is de gemeente van start gegaan met de planvorming van de nieuwe woonwijk Kersenweide. Het is een nieuwe wijk in het dorp Odijk met een omvang van 1200 woningen. In 2020 tot 2023 is er gewerkt aan een integraal programma van eisen, een gebiedsvisie en ten slotte het Masterplan, bestaande uit meerdere stukken zoals het stedenbouwkundig plan en het kwaliteitsinstrumentarium. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is, mede als onderdeel van het Masterplan, een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het is een globaal bestemmingsplan vanwege de meerjarige ontwikkeling van de wijk. Bij afronding van ofwel deelplannen of het plan als geheel is de gemeente voornemens een consoliderend plan op te stellen.

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen