Verkennend booronderzoek

In de periode van 24 augustus t/m 18 september 2020 is in het beoogde plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op bijgevoegde afbeelding is te zien op welke plekken de boringen hebben plaatsgevonden. Het onderzoek bestond uit het zetten van handmatige grondboringen.

De boor die hiervoor gebruikt werd betreft een zogenaamde Edelmanboor met een boor-diameter van 7 cm (zie afbeelding).

De uitgekomen grond werd nadien weer terug in het boorgat gedaan. Er blijven dus geen gaten en grote hopen grond op het terrein achter. De boringen werden zo geplaatst dat er zo min mogelijk schade aan het gewas werd toegebracht. Er is in het onderzoeksgebied om de 40 meter een boring uitgevoerd. In totaal zijn ruim 500 boringen gezet.

De resultaten uit dit eerste verkennend booronderzoek zullen na verwachting leiden tot conclusies over mogelijke behoudens waardige archeologische resten. Verkennend booronderzoeken zijn overigens niet primair gericht op het opsporen van concrete archeologische vindplaatsen. Doel is vooral om het oude landschap in beeld te brengen op basis waarvan voorspellingen kunnen worden gedaan over vindplaatsen.

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek volgt een karterende fase. In het nog uit te voeren karterend booronderzoek wordt de ligging, omvang en methode van de te karteren zones bepaald. De resultaten van een karterend onderzoek zullen mogelijke archeologische vindplaatsen beter in beeld brengen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen