Bunnikse kinderen bezoeken als eerste archeologische opgravingen in Kersenweide

Op 25 en 26 oktober en 1 november 2021 bezoeken de kinderen uit Bunnik als eerste de archeologische opgravingen in het gebied Kersenweide (Odijk).

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen van tevoren een gastles archeologie op school. Daarna bezoeken ze de opgravingen en krijgen een rondleiding door een archeoloog. De kinderen gaan zelf opgravingen doen en onderzoeken de vondsten. Deelnemende basisscholen zijn: Anne Frankschool, Delteykschool, Beurthonk en De Bongerd. Het archeologisch programma is onderdeel van de ontwikkeling van het gebied Kersenweide Odijk.

Lesprogramma over archeologie in Kersenweide

Tijdens de gastles, verzorgd door PRAE archeologie & educatie, komt een Romeinse vrouw met een mand met archeologische vondsten en replica’s van Romeinse gebruiksvoorwerpen naar de klas om meer te vertellen over het leven in de Romeinse tijd. De leerlingen bekijken, voelen en proeven van de voorwerpen die zijn meegebracht. Bij het bezoek aan de opgravingen krijgen de leerlingen een rondleiding van een archeoloog. Daarna gaan ze zelf opgravingen doen en de vondsten onderzoeken.

Archeologie in Kersenweide Odijk

De gemeente Bunnik bouwt in Odijk-West een nieuwe wijk, Kersenweide, met 1200 woningen. Voordat de bouw van start gaat, onderzoeken de archeologen van Archol en BAAC, in opdracht van de gemeente, of er nog sporen van oude bewoning in de bodem zitten. Dergelijke vondsten kunnen aanleiding vormen om het nog op te stellen plan voor deze nieuwe wijk hierop af te stemmen.  Bij de opgravingen zijn al diverse vondsten gedaan o.a. aardewerk en munten uit de tijd van de Romeinen, en sporen van twee gebouwen uit de Bronstijd (2200-800 voor Chr.).

Noordgrens Romeinse Rijk: de limes

Odijk ligt langs de Kromme Rijn en de Rijn vormde 2000 jaar geleden de noordgrens van het Romeinse rijk, de zogenaamde limes. Langs de Rijn bouwden de Romeinen tientallen forten. De Romeinse forten waren onderling verbonden door een militaire hoofdweg, de limesweg, die in de gemeente Bunnik op diverse plekken is teruggevonden, o.a. bij de Achterdijk. De Romeinse weg bestond meestal uit een circa 6 meter breed weglichaam van grind, puin en hout met greppels aan weerszijden.

UNESCO Werelderfgoed

Odijk-West ligt in een gebied dat door de provincie is aangewezen als Limeszone. Castellum Fectio en het bijbehorende kampdorp (vicus) zijn in juli van dit jaar benoemd tot UNESCO Werelderfgoed en genieten als zodanig een bijzondere bescherming.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen