Onderdoorgang fietsverkeer De Vork

Bij de Vork komt een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers. Zo kunnen bewoners van Kersenweide in het centrum van Odijk komen, zonder de auto te gebruiken. Dat is goed voor de leefbaarheid in Odijk. Ook voor bewoners van Odijk is de onderdoorgang waardevol, want het biedt een snelle (nieuwe) fietsroute naar station Bunnik.

De doorgang wordt de hoofdentree van Kersenweide en vormt de verbinding met het centrum van Odijk. Hoe de fietsonderdoorgang eruit komt te zien in combinatie met geluidwerende oplossing, heeft de gemeente met de omwonenden besproken in een eerste bewonersavond begin maart. De herinrichting van De Vork is die avond ook besproken met de bewoners en hun wensen en ideeën zijn opgehaald.

De gemeente gaat de komende tijd verder uitwerken hoe de onderdoorgang eruit kan komen te zien. Vervolgens wordt er een tweede bewonersavond gepland waar de bewoners voor uitgenodigd worden. Op die avond worden de schetsen gepresenteerd.

 

Cookie-instellingen