Maatregelenpakket tegen verkeersgeluid N229

Om Kersenweide te verbinden met het bestaande dorp, wordt de N229 op drie plekken aangepast. De kruisingen met de Singel en de Zeisterweg en ter hoogte van De Vork komt er een fietsonderdoorgang. De gemeente heeft via een akoestisch onderzoek het effect van deze wijzigingen op het geluid van de N229 onderzocht. Dit heeft geleid tot een maatregelenpakket om meer geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen.

Akoestisch onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat na wijzigingen aan de weg, het geluid voor aanwonenden met 2 tot 3 dB toeneemt. Dat is een beperkte toename, maar niet wenselijk. De gemeente heeft daarom een onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen laten uitvoeren om te voorkomen dat bewoners meer geluidsoverlast ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat de maatregelen op meerdere plekken ook voor een afname van de huidige geluidsbelasting zullen zorgen. Donderdag 29 februari is het akoestisch onderzoek tijdens de politieke avond van de gemeenteraad besproken.

Geluidbeperkende maatregelen

Het maatregelenpakket bestaat uit een geluidsreducerend wegdek, geluidsschermen en een scherm van 1 meter hoog, voorzien van een speciaal dempingsprofiel. Een dergelijk maatregelenpakket kan de geluidsoverlast op de N229 uiteraard niet helemaal wegnemen. Om de bouw van nieuwbouwwijk Kersenweide, aan deze provinciale weg, mogelijk te maken, heeft het college een ontheffing aangevraagd. Een zogenaamd “hogere waarde-besluit”. Bij de ontwikkeling van Kersenweide onderzoekt en toetst de gemeente of de geluidsbelasting in de woningen onder de toegestane geluidswaarde blijft. Indien nodig voert de gemeente noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande gevels uit en betaalt deze ook.

Het omleggen van de N229 is een lang gekoesterde wens van veel inwoners. De gemeente heeft deze ambitie ook. Al geruime tijd voert de gemeente gesprekken hierover met de provincie, die eigenaar is van de weg. Op dit moment lijkt dit (financieel) niet haalbaar. Desondanks blijft de gemeente lobbyen bij de provincie voor verlegging van de weg.

Cookie-instellingen